India 2009 > Plein Air Works

Kathakali Theater, Kerala
Kathakali Theater, Kerala
Watercolor and Pen on Paper
5"x3.5"
June 2009